2017.évi beszámoló

Adószám:        18392607-1-04                                    Bírósági nytsz:2646/2007

Stat. számjel: 18392607-9133-529-04

Cégjegyzék szám: 04020002646

 

               „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

 

  1. évi

                                  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA    

Egyesületünk tagjai 2017-ben is önfeláldozóan az év minden napján, napi rendszerességgel végezték az egyesület alapszabályában megfogalmazott feladatokat. Munkájukat az állatok és a természetvédelme érdekében, a jogszabályok előírásait követve a lakossági igények kielégítésére is figyelemmel folytatták.

Tevékenységükkel sok esetben helyettesítették az Önkormányzatot a rájuk háruló közfeladatok ellátásában. Konkrétan a város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten néha betegen kóborló, vagy útjainkon balesetet szenvedett kutyák, macskák begyűjtésével.

Ezen túl elvégezték szükség szerinti ellátásukat, utógondozásukat és megkísérelték részükre megfelelő gazda felkutatását.

Tagjaink, amikor lehetőségeik adódtak rá, propaganda tevékenységgel próbálták elősegíteni a környezet megóvását célzó magatartás és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

Részt vettünk városunk kulturális és hagyományőrző rendezvényein, orientáló programokkal és az örökbefogadást elősegítő bemutatók tartásával. Gyermeknap, Nefelejcs vigalom és Madzagfalvi napok.

Programokat szerveztünk és tartottunk óvodásaink és iskolásaink részére, a természet és állatvédelem fontosságát és szükségességét hangsúlyozva.

Folyamatos kapcsolatot tartottunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében.

Ebben segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is.

A gyepmesteri telepen és ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tagunk összesen átlagosan napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett és végez jelenleg is. Ez éves szinten továbbra is megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

A 2017-es évet a már gondozásában lévő 43 kutyával és 1 cicával kezdtük el, az év során további 293 kutya és 112 cica került hozzánk. Év közben 163 kutyát sikerült örökbe adnunk a cicák közül 82- nek találtunk gazdát.

Kutyák esetében 163-nak találtunk újgazdát és otthont. Fajtamentőknek: 34-et adtunk át. A Gyulai Állatotthon 8-at vett át tőlünk. 17 közterületen kóborlót fogtunk be és vittünk ki a telepre, mert nem volt elérhető a gazdájuk, de mivel chip is volt bennük, így azokat visszajuttatunk hozzájuk.

Gyógyíthatatlan betegség vagy sérülés miatt 38-at kellett elaltatni, 18-an pedig elpusztultak

Ezen felül még 72 kutyát fogtunk be közterületen kóborlása közben, de a bennük lévő azonosító chipnek köszönhetően azonnal haza vittünk gazdáikhoz, mivel tudták fogadni állataikat.

A cicák közül: 82-nek találtunk gazdát, betegségben elpusztult 5, kettőt el kellett altatni sérüléseik miatt.

Minden örökbe adott kutyánkat chipezve és a szükséges védőoltásokkal ellátva adtunk át örökbefogadóiknak!

Az év során 98 nőstény és 62 kan kutya valamint 32 cica ivartalanítását végeztettük el állatorvosnál és 175 kutyát oltattunk be kombinált vakcinával.

Az év folyamán összességében: 408 kutyának és 113 cicának a sorsával kellett foglalkoznunk.

  1. 12. 31- én a telepen gondozásunkban maradt 58 kutya és 24 cica.

Továbbra is részt vettünk a városi rendezvényeken, (Madzagfalvi napok, Nefelejcs vigalom, Gyermeknap) felvilágosító anyagokat osztogattunk a felelős állattartó szemlélet terjesztése céljából, hangsúlyozva az ivartalanítás fontosságát, szükségességét. Az év során 1.320 személlyel kerültünk kapcsolatba valamilyen általunk képviselt konkrét ügy vagy kérdés vonatkozásában.

Folyamatosan rendelkezésre álltunk telefonon és honlapunkon a lakosság informatív igényeinek kielégítésére, feladatkörünkhöz kapcsolódó kérdésekben.                                       Segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulóknak elkóborolt állataik felkutatásában, visszajuttatásában. Az örökbefogadást a kiválasztáson túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint chipezéssel és ivartalanítással is támogattuk!

A felsorolt tevékenységek elvégzésére elsősorban tagjainknak és támogatóinknak köszönhetően nyílt lehetőségünk. Eredményeink elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, mindenben segítségünkre voltak.

A 2017 es évet 34 fő taggal kezdtük el év közben 1fő csatlakozott hozzánk, így az évet 35 fő taglétszámmal zártuk.

Az év során önkéntes munkaszerződéssel: 4 főt foglalkoztattunk.

Fejenként 30 napon át, napi 4 órában.

Önkéntes közösségi szolgálati munkát: 1 fő diák végzett, összesen 50 munkaórát teljesítve.

   Bevételeink alakulása 2017- ben:              

Tagdíjak:                                                              344.500.Ft.

Magánszemélyektől kapott támogatás:     3.945.084.Ft.

Költségvetésből kapott támogatás :            2.304.679.Ft.

Önkormánytól kapott támogatás:                        85.000.Ft.                           Pénzeszköz után kapott kamat:                               186.Ft.

Összes bevétel:               6.679.449.Ft.

Kiadásaink, a taggyűlés által elfogadott költségvetésünk szerint, főként működési költségeink finanszírozására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy általunk észlelt állatok befogására, orvoshoz vagy tovább tartási helyükre szállítására.

Folyamatos ellátásukra, etetésükre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat szolgáló és elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére lettek felhasználva.

Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyáink Bécsig történő kiszállítása is, amit minden esetben tagunk által vezetett, de egyesületünk költségére tankolt, bérelt gépkocsival tudtunk megoldani.

   Kiadásaink alakulása költség nemenként:

Anyagköltség:                                                   3.021.220.Ft.

Igénybe vett szolgáltatások értéke:               2.654.634.Ft.

Egyéb szolgáltatások értéke:                             278.156.Ft.

Értékcsökkenési leírás:                                       226.548.Ft.

Kiadások összesen:          6.180.558.Ft.

      A bevételek és kiadások részleteit e beszámoló mellékletét képező:

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG- „A”,

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS „A”

ÉS A RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT  tartalmazza.

Az adományok felhasználása során minden esetben, kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártunk el.

Egyesületünk a 2017- es évet 3.229.061.Ft. pénzeszközzel zárta, melyben benne van a számlánkon lévő és az elkülönített számlán elhelyezett összeg (515.064.Ft.) és a pénztárban lévő  (21.980.Ft.) összeg is.

  1. december 31.-én egyesületünk tulajdonában volt egy FIAT Doblo típusú kis tgk, melynek akkori nyilvántartás szerinti értéke: 547.377 Ft,valamint 3db kutya kennel, melynek nyilvántartás szerinti értéke 303.452,-Ft. volt. Az egyesület tulajdonába volt még a Peugeot típusú kisteherautó is, melynek nyilvántartási értéke ebben az időpontban: 0,00 forint volt, de még helyi feladatok ellátására használható, míg el nem romlik vagy a műszakija le nem jár, valamint egy fém kutyaszállító melynek nyilvántartás szerinti értéke szintén 0.00,-Ft .

Egyesületünk elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésének, hogy a 2017- es évi beszámolóját 4.080.000.Ft. Mérleg Főösszeggel és 499.000.Ft. tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá.

   A 2017. 05. 10- én tartott közgyűlésünk óta az elnökség kétszer tartott  elnökségi ülést, 2017.06. 10- én és 2017.12. 20- án, melyeken áttekintették az aktuális kérdéseket, teendőket és 1 fő tagfelvételére került sor.

B é k é s,  2 0 18 .  május  0 7.