2019.évi beszámoló

                „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

 

 

  1. évi

 

 

                                  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA    

 

 

Tagságunk 2019-ben is napi rendszerességgel végezte az egyesület alapszabályában megfogalmazott feladatokat. Munkánkat az állatok és a természetvédelme érdekében a jogszabályok előírásait követve, lakossági elvárásokra is figyelemmel folytattuk.

 

Tevékenységünkkel többnyire helyettesítettük az Önkormányzatot a rájuk háruló közfeladatok ellátásában.  A város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten esetenként betegen kóborló, vagy utjainkon balesetet áldozataivá vált kutyák, macskák begyűjtésével, ellátásával és gondozásával.

 

Az azonnali ellátásaikon túl, utógondozásukat folyamatosan biztosítottuk és megkíséreltük részükre a megfelelő gazda felkutatását.

 

Az egyesület tagjai lehetőség szerint propaganda tevékenységgel is próbálták elősegíteni a környezet megóvását és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

 

Részt vettünk a Madzagfalvi napokon és hat alkalommal óvodai vagy iskolai előadásokat tartottunk e témakörben.

 

Folyamatos kapcsolatban álltunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében.

 

Ebben segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is.

 

A gyepmesteri telepen és az ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tag átlagosan, összesen napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett. Ez éves szinten továbbra is megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

 

Az 2019-es évet a már gondozásában lévő 60 kutyával és 4 cicával kezdtük el. Az év során további 305 kutya került be hozzánk, ezen felül 58- közterületen kóborlót fogtunk be, de ezeket a bennük lévő chipnek köszönhetően rövid időn belül vissza juttattuk gazdáiknak!

Ezek nem kerültek be a telepre. Évközben 249 kutyát sikerült örökbe adnunk.

17 kutyának napokon belül lett meg a gazdája. Bennük nem volt azonosító!

 

Betegségük vagy sérüléseik miatt 28- at kellett elaltattatni, 21- pedig elpusztult.

Sajnos 1 kutya megszökött a telepről és nem is került elő!

 

Örökbeadása előtt 132 db. (60 nőstény, 72 kan) kutyát ivartalaníttattunk!

 

Az előző évből ránk maradt 4 cicához további 50 db. került be hozzánk az év során. közülük 32- t sikerült örökbe adni, közülük 12- t (10 nőstény, 2 kan) ivartalanítva!  9 sérülése vagy betegsége miatt elpusztult, 7- et menthetetlensége miatt el kellett altatni.

 

Az év folyamán összességében: 423 kutyának és 54 cicának a sorsával foglalkoznunk, 1 gólyát és 3 sünt mentettünk.

 

 

Az állatokról való gondoskodáson túl továbbra is részt vettünk a Madzagfalvi napokon, felvilágosító, szóróanyagokat osztogattunk a felelős állattartó szemlélet terjesztése céljából, hangsúlyozva az ivartalanítás fontosságát és szükségességét. Az év során 1.360 személlyel kerültünk kapcsolatba valamilyen konkrét ügy vagy kérdés kapcsán.

 

Folyamatosan rendelkezésre álltunk telefonon és honlapunkon a lakosság informatív igényeinek kielégítésére, feladatkörünkhöz kapcsolódó kérdésekben.

Segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulók elkóborolt állatainak felkutatásában és visszajuttatásában. Az örökbefogadást a kiválasztáson túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint csippezéssel és ivartalanítással is támogattuk!

 

Az ismertetett feladatok elvégzésére elsősorban tagjainknak és támogatóinknak köszönhetően nyílt lehetőségünk. Eredményeink elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, hiszen továbbra is mindenben segítségünkre voltak.

 

A 2019- es évet 38 fő taggal kezdtük el, évközben változás nem történt, így az évet 38 fő taglétszámmal is zártuk.

 

Az év során önkéntes munkaszerződéssel: 3 főt foglalkoztattunk.

Fejenként 30 napon át, napi 6 órában.

 

 

Bevételeink  2019- ben:              

                                  

Tagdíjak:                                                                    377.500.Ft.                            Adó 1%- a:                                                             3.575.467.Ft.                                                                                                                     Magánszemélyektől kapott támogatás:          3.311.806.Ft.

Cégektől kapott támogatás:                               1.675.791.Ft.

Önkormánytól kapot támogatás:                         130.000.Ft.

Kamatok:                                                                          341.Ft.

 

Összes bevétel:                  9.070.905.Ft.

 

 

Kiadásaink, elfogadott költségvetésünk szerint, főként működési költségek finanszírozására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy általunk észlelt állatok befogására, ellátására és róluk való gondoskodásra.

 

Folyamatos etetésükre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére.

 

Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyáink Kecskemétig történő elszállítása is, amit minden esetben tagunk által vezetett, de egyesületünk költségére tankolt, saját gépkocsival tudtunk megoldani.

 

 

Kiadásaink költség nemenként:

 

 

Anyagköltség:                                                     4.503.310.Ft.

Igénybevett szolgáltatások értéke:                 2.959.795.Ft.

Egyéb szolgáltatások értéke:                               391.677.Ft.

Értékcsökkenési leírás:                                         488.452.Ft.

Egyéb költségek:                                                      20.700.Ft.

(tagdíjak, póstaköltségek, illeték stb.)                                                                                                                                                       Kiadások összesen:                                           8.363.934.Ft.

 

A bevételek és kiadások részleteit e beszámoló mellékletét képező:

 

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

( PK-542 )

 

ÉS A RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT tartalmazza.

 

 

Az adományok felhasználása során minden esetben, kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártunk el.

 

Egyesületünk a 2019- es évet 4.790.084.Ft. pénzeszközzel zárta, melyben benne van a számlánkon lévő 3.549.002.Ft. és az elkülönített számlán elhelyezett összeg 583.792.Ft. és a pénztárban lévő 657.290.Ft. is.

 

Egyesületünk tulajdonában volt az év során egy VW Caddy és egy FIAT Doblo típusú kis tehergépkocsi, melyeknek az év végégi könyvelési értéke: 733.487.Ft.

 

 

Egyesületünk elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésnek, hogy a 2019-es évi beszámolóját 5.523.000.Ft. mérleg főösszeggel és 707.000.Ft. tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá.

 

   A 2019. 05. 20- án tartott közgyűlésünk óta az elnökség kétszer tartott  elnökségi ülést, 2019 .06. 17- én és 2019 .12. 20- án, melyeken áttekintették az aktuális kérdéseket és feladatokat.

  1. 12. 11- én közgyűlést tartottunk tisztségviselők választása céljából!

A közgyűlés az addigi elnököt és két elnökségi tagot újabb három évre megválasztotta!

 

 

 

B é k é s,  2 0 20 .  május  22.

 

 

 

Az elnökség nevében:

 

 

Kocsor Gáborné

Elnök