2018.évi beszámoló

                „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

 

 

  1. évi

 

 

                                  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA    

 

 

Egyesületünk tagjai 2018-ban is napi rendszerességgel végezték az egyesület alapszabályában megfogalmazott feladatokat. Munkájukat az állatok és a természetvédelme érdekében, a jogszabályok előírásait követve a lakossági igények kielégítésére figyelemmel folytatták.

 

Tevékenységükkel többnyire helyettesítették az Önkormányzatot a rájuk háruló közfeladatok ellátásában.  A város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten néha betegen kóborló, vagy utjainkon balesetet szenvedett kutyák, macskák begyűjtésével és gondozásával.

 

Elvégezték szükségszerinti ellátásukat, utógondozásukat és megkísérelték részükre megfelelő gazda felkutatását.

 

Az egyesület tagjai lehetőségeik esetén propaganda tevékenységgel is próbálták elősegíteni a környezet megóvását és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

 

Részt vettünk városunk kulturális és hagyományőrző rendezvényein, orientáló programokkal és az örökbefogadást elősegítő bemutatók tartásával. Gyermeknap, Nefelejcs vigalom és Madzagfalvi napok.

 

Programokat szerveztünk és tartottunk összesen 8 alkalommal óvodásaink és iskolásaink részére, a természet és állatvédelem fontosságát és szükségességét hangsúlyozva.

Folyamatos kapcsolatban álltunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében.

 

Ebben segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is.

 

A gyepmesteri telepen és ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tag átlagosan, összesen napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett. Ez éves szinten megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

 

A 2018-as évet a már gondozásában lévő 58 kutyával és 24 cicával kezdtük el, az év során további 326 kutya és 104 cica került hozzánk. Évközben 225 kutyát sikerült örökbe adnunk. Továbbra is jellemző, hogy többségüknek Németországba és Ausztriában találtunk gazdát.  A bekerült cicák közül 99- et tudtunk gazdásítani.

 

Kutyák közül 19- et sikerült visszaadni saját gazdájának, betegségük vagy sérüléseik miatt 62- őt kellett elaltattatni, 15- elpusztult, kettőt pedig a többiek öltek meg, melyben a zsúfoltság is közre játszhatott.

Sajnos 1 kutya megszökött a telepről és nem is találtuk meg.

 

Közterületen 54 kutyát fogtunk be, de a bennük lévő csippeknek köszönhetően őket nem kellett bevinni a telepre, egyből haza vihettük gazdáikhoz.

 

Örökbeadása előtt 150db. (74 nőstény, 76 kan) kutyát ivartalaníttattunk!

 

A 99 db. Örökbeadott cica közül 62- őt ivartalaníttatva adtunk át, 22 sérülése vagy betegsége miatt elpusztult, 3- at el kellett altatni.

 

Az év folyamán összességében: 438 kutyának és 128 cicának a sorsával kellett foglalkoznunk.

 

  1. 12. 31- én a telepen gondozásunkban maradt 60 kutya és 4 cica.

 

 

Az állatokról való gondoskodáson túl továbbra is részt vettünk a város rendezvényein (Madzagfalvi napok, Nefelejcs vigalom, Gyermeknap, jótékonysági futóverseny Tarhoson) felvilágosító, propaganda anyagokat osztogattunk a felelős állattartó szemlélet terjesztése céljából, hangsúlyozva az ivartalanítás fontosságát és szükségességét. Az év során 1.350 személlyel kerültünk kapcsolatba valamilyen konkrét ügy vagy kérdés kapcsán.

 

Folyamatosan rendelkezésre álltunk telefonon és honlapunkon a lakosság informatív igényeinek kielégítésére, feladatkörünkhöz kapcsolódó kérdésekben.

Segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulóknak elkóborolt állataik   felkutatásában és visszajuttatásában. Az örökbefogadást a kiválasztáson túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint csippezéssel és ivartalanítással is támogattuk!

 

Az ismertetett feladatok elvégzésére elsősorban tagjainknak és támogatóinknak köszönhetően nyílt lehetőségünk. Eredményeink elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, hiszen továbbra is mindenben segítségünkre voltak.

 

A 2018- as évet 35 fő taggal kezdtük el, évközben 3 fő csatlakozott hozzánk, így az évet 38 fő taglétszámmal zártuk.

 

Az év során önkéntes munkaszerződéssel: 3 főt foglalkoztattunk.

Fejenként 30 napon át, napi 6 órában.

 

Önkéntes közösségi szolgálati munkát: 1 fő diák végzett, összesen 50 munkaórát teljesítve.

 

 

Bevételeink  2018- ban:              

                                  

 

Tagdíjak:                                                                   341.500.Ft.

Magánszemélyektől kapott támogatás:          2.841.692.Ft.

Költségvetésből kapott támogatás:                 2.913.855.Ft.

Cégektől kapott támogatás:                              2.319.395.Ft.

Önkormánytól kapot támogatás:                           85.000.Ft.

Gépkocsi értékesítése után kapott bevétel:        40.000.Ft.

Gépkocsi káresemény után kapott bevétel:      376.000.Ft.

Banktól kapott kamat:                                                  184.Ft.

Összes bevétel:                  8.917.626.Ft.

 

Kiadásaink, elfogadott költségvetésünk szerint, főként működési költségek finanszírozására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy általunk észlelt állatok befogására, ellátására és róluk való gondoskodásra.

 

Folyamatos etetésükre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére.

 

Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyáink Bécsig történő kiszállítása is, amit minden esetben tagunk által vezetett, de egyesületünk költségére tankolt, bérelt gépkocsival tudtunk megoldani.

 

 

Kiadásaink költség nemenként:

 

 

Anyagköltség:                                                     4.618.010.Ft.

Igénybevett szolgáltatások értéke:                 2.741.943.Ft.

Egyéb szolgáltatások értéke:                               284.083.Ft.

Értékcsökkenési leírás:                                         536.880.Ft.

Kiadások összesen:             8.180.916.Ft.

 

 

A bevételek és kiadások részleteit e beszámoló mellékletét képező:

 

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

( PK-442 )

 

ÉS A RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT tartalmazza.

 

 

Az adományok felhasználása során minden esetben, kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártunk el.

 

Egyesületünk a 2018- as évet 3.594.661.Ft. pénzeszközzel zárta, melyben benne van a számlánkon lévő 2.706.066.Ft. és az elkülönített számlán elhelyezett összeg 515.115.Ft. és a pénztárban lévő 373.480.Ft. is.

 

2018- ban forgalomból való kivonása miatt – 40.000.Ft.- ért – eladásra került a Peugeot tip. kis tgk, melynek helyére egy VW Caddy tip. kis. tgk.-t vásároltunk, 550.000.Ft- ért.

Igy a már meglévő FIAT Doblo típusú kis tgk.- val együttes nyilvántartási értékük 834.551.Ft. volt az év végén.

 

 

Egyesületünk elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésének, hogy a 2018-as évi beszámolóját 4.817.000.Ft. mérleg főösszeggel és 737.000.Ft. tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá.

 

   A 2018. 05. 07- én tartott közgyűlésünk óta az elnökség kétszer tartott  elnökségi ülést, 2018 .06. 15- én és 2018 .12. 20- án, melyeken áttekintették az aktuális kérdéseket és feladatokat, valamint 3 fő tagfelvételéről döntöttek.

 

 

 

B é k é s,  2 0 19 .  május  20.