2016. évi beszámoló

Adószám:        18392607-1-04                                    Bírósági nytsz:2646/2007

Stat. számjel: 18392607-9133-529-04

 

                „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

  1. évi

 

                                  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA    

Egyesületünk aktivistái 2016-ban is az év minden napján, napi rendszerességgel végezték az egyesület alapszabályában megfogalmazott feladatokat. Munkájukat az állatok és a természetvédelme érdekében, lakossági igények kielégítésére figyelemmel folytatták.

Tevékenységükkel segítve, esetenként helyettesítve az önkormányzatra háruló közfeladatok ellátását. Konkrétan a város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten néha betegen kóborló, vagy utjainkon balesetet szenvedett kutyák, macskák begyűjtésével. Szükségszerinti ellátásukkal, utógondozásukkal és részükre gazda keresés biztosításával.

Értesülést követően aktív segítséget nyújtottunk védett madarak megmentésével kapcsolatos esetekben is.

Tagjaink  amikor lehetőségeik adódtak rá, propaganda tevékenységgel próbálták elősegíteni a környezet megóvását célzó magatartás és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

Részt vettünk városunk kulturális és hagyományőrző rendezvényein, orientáló programokkal és az örökbefogadást elősegítő bemutatók tartásával.

Programokat szerveztünk és tartottunk óvodásaink és iskolásaink részére, a természet és állatvédelem fontosságát és szükségességét hangsúlyozva.

Folyamatos kapcsolatot tartottunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében.

Ebben segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is. Ezek mellett hirdetőtáblát is működtettünk a Piac téren.

A gyepmesteri telepen és ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tagunk átlagosan napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett és végez jelenleg is. Ez éves szinten továbbra is megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

A 2016-os évet a már gondozásában lévő 48 kutyával kezdtük el, amely az év során további 304-el növekedett. Az év során 39 cica került hozzánk, melyből 26- ot sikerült örökbe adnunk, 12 betegségben elpusztult vagy betegsége miatt el kellett altatnunk.

Az év során 249 kutyát sikerült örökbe adnunk. Magyarországon:156-ot tudtunk elhelyezni, ebben benne van a fajtamentőkhöz kerültek száma is. Németországba: 93 talált újgazdára.

Eredeti gazdájához 29- et sikerült visszajuttatnunk. Megszökött a telepről: 4 kutyánk, ami nem is került elő.

Betegségben elpusztult illetve gyógyíthatatlan betegség miatt elaltatott kutyák száma: 27.

Az év során 4 bagoly és 8 más védett madár mentésében vettünk részt.

Az évet 43 gondozásunkban maradt kutyával és 1 cicával zártuk.

Továbbra is részt vettünk a városi rendezvényeken, (Madzagfalvi napok, Tökmulatság, Gyermeknap) felvilágosító anyagokat osztogattunk a felelős állattartó szemlélet terjesztése céljából, hangsúlyozva az ivartalanítás fontosságát, szükségességét. Az év során 1.310 személlyel kerültünk kapcsolatba valamilyen általunk képviselt konkrét ügy vagy kérdés vonatkozásában.

Folyamatosan rendelkezésre álltunk telefonon és honlapunkon a lakosság informatív igényeinek kielégítésére, feladatkörünkhöz kapcsolódó kérdésekben.                                                                                                                        Segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulóknak elkóborolt állataik  felkutatásában, visszajuttatásában. Az örökbefogadást a kiválasztáson túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint csippezés és ivartalanítással is támogattuk!

A felsorolt tevékenységek elvégzésére elsősorban tagjainknak és támogatóinknak köszönhetően nyílt lehetőségünk. Eredményeink elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, szinte mindenben segítségünkre voltak.

A 2016- os évet 34 fő taggal kezdtük el, és ugyanennyivel zártuk.

Az év során önkéntes munkaszerződéssel: 4 főt foglalkoztattunk.

Önkéntes közösségi szolgálati munkát: 1 fő diák végzett.

   Bevételeink alakulása:                                                    

2015 évről maradvány pénzeszköz:                          1.954. 775.Ft.

(Bankszámlán, elkülönítet számlán, pénztárban)

2016.01.01-én gépkocsink értéke:                                  26.200. Ft.

Nyitó érték összesen:                                                   1.980.975. Ft.