2014-es év beszámoló

Adószám: 18392607-1-04 Bírósági nytsz: 2646/2007
Stat. számjel: 18392607-9133-529-04
„ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
5630 Békés, Hőzső u. 4sz.
2014. évi
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Egyesületünk tagjai a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014-ben is napi rendszerességgel tovább folytatták az állatmentő, állatvédő tevékenységet Békés város közigazgatási területén. A természetvédelem ügyét szolgáló, egyébként zömében az önkormányzatra háruló feladatok, színvonalasabb ellátásával.

Igyekeztünk begyűjteni a közterületeken gazdátlanul kóborló kutyákat, macskákat a gyepmesteri telepre vagy állapotuktól függően, ideiglenes befogadóinkhoz. Gondoskodtunk a beteg vagy sérült egyedek ellátásáról, részükre a saját vagy újgazda felkutatásáról. Tovább folytattuk a gyepmesteri telepen tartott állatok folyamatos ellátását, elhelyezési kenneljeik karbantartását, javítását és csekély bővítését, ami önmagában évi 4.000 önkéntesen vállalt munkaórát jelentett.

De tagjaink aktív közreműködésével folyamatos propaganda tevékenységet is végeztünk a felelős állattartó szemlélet meghonosítása érdekében. Ennek megfelelően tájékoztatók, ismeretterjesztők tartásával jelen voltunk a városi rendezvényeken, de felkerestünk óvodákat, iskolákat is ilyen céllal.
A városi média lehetőségeinek megfelelően továbbra is segítette munkánkat, célkitűzéseinket.

Működési költségeink biztosítása érdekében pályázatokat készítettünk és adtunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és az Önkormányzathoz. A NEA sajnos 2014- be sem támogatta munkánkat.
A tagdíjakból származó bevételeinket adományok gyűjtésével egészítettük ki, de legfőbb bevételi forrásunk továbbra is az adó 1%-ából származó bevétel volt.

Célkitűzéseink érdekében sikeresen együttműködtünk más hazai és külföldi egyesületekkel. Eredményeink elérésében sokat köszönhetünk nekik. De szintén köszönet illeti minden támogatónkat, adományozóinkat, örökbefogadóinkat és megkeresésükkel vagy figyelmükkel megtisztelő személyeket.
Eredményeink számokban:

2014. 01. 01.-én Gondozásunkban volt: 69 kutya és 8 cica.
2014. 12. 31.-én Gondozásunkban maradt: 40 kutya és 1 cica.
2014-ben Gondozásunkba került: 330 kutya és 26 cica.
2014-ben Örökbeadott: 291 kutya és 33 cica.
2014-ben a telepről megszökött: 5 kutya.
2014-ben gazdájához visszakerült: 29 kutya.
2014-ben menthetetlen volt,elaltatott: 34 kutya.

Az év során 4 bagoly és 8 más védett madár mentését végeztük el.

Helyi oktatási intézményekben, Nefelejcs napon, Madzagfalvi napokon és a Tökmulatságon tájékoztató propagandával érintett személyek száma az év során összesen: 1.310 fő volt. Főként a felelős állattartás, ivartalanítás fontossága és az állatkínzások megítélésének és visszaszorításának lehetőségei témakörökben.

Bevételeink és kiadásunk alakulása az év során:

Bevételek:

Tagdíj bevételek: 297.500Ft.
Önkormányzati tám: 30.000Ft.
SZJA 1% támogatás: 1.118.234Ft.
Adományok összesen: 511.360Ft.
Banki kamat: 4.942Ft.

Bevételek összesen: 1.962.036Ft.
Kiadásaink:

Állateledel beszerzése: 252.480Ft.
Gyógyszerek, gyógyászati eszközök: 38.085Ft.
Üzemanyag költségek: 656.529Ft.
Energia költségek: 16.185Ft.
Nyomtatványok, irodaszerek: 5.750Ft.
Kisértékű eszközök beszerzése: 61.715Ft.
Tisztítószerek: 5.565Ft.
Egyéb anyagok beszerzése: 18.455Ft.
Postai költségek: 995Ft.
Utazási költségek: 26.500Ft.
Telep karbantartási költségek: 6.705Ft.
Gépkocsi karbantartási költségek: 194.870Ft.
Hirdetések, reklám költségek: 7.998Ft.
Állatorvosi költségek: 290.155Ft.
Egyéb szolgáltatás: 1.500Ft.
Hatósági igazgatási szolgáltatási dijak: 33.250Ft.
Banki költségek: 27.115Ft.
Tervszerinti értékcsökkenés (gk.) 106.200Ft.

Kiadások összesen: 1.750.052Ft.

A K&H Banknál vezetett számlánkon korrekcióból eredő 1Ft levonása miatt az összes kiadásaink értéke 1.750.053Ft-ra módosult.
Egyesületünk 2014- évi gazdálkodásának eredménye: 211.984Ft. lett.

Bankszámlánkon az év utolsó napján: 794.997Ft. szabadon felhasználható +
411.930Ft. elkülönítve lekötött összeg volt, amit a 3/2012 (IV. 13.) sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően kezelünk ily módon és szándékunkban áll tovább gyarapítani a jövőben is. Házi pénztárunkban kiadások biztosítására: 386.280Ft. állt rendelkezésünkre, 20.000Ft. kölcsön megléte mellett.
Egyesületünk összes pénzügyi erőforrása 2014. 12. 31- én 1.593.207Ft.volt.

Az egyesület tulajdonában lévő Peugeot kisteherautó nyilvántartási értéke 2014. 12. 31- én 133.000Ft.

Egyesületünk elnöksége javasolja a közgyűlésnek a 2014 évről szóló beszámolójának elfogadását, 1706e Ft. saját tőkével és 212eFt. tárgyévi eredménnyel.

Utolsó közgyűlésünk óta az elnökség két alkalommal ülésezett.

2014. 06. 15- én, amikor 1 fő tag kilépéséről és 2 fő tag felvételéről döntött
az E 5/2014 (VI. 15.) sz. határozatával.

2014. 12. 20- án, ahol az E 6/2014 (12.20.) sz. határozatával 5 fő tag felvételét fogadta el.
B é k é s, 2 0 1 5. 05. 18.

 

A beszámolót a közgyűlés 1/2015 (V.18.) számú Közgyűlési határozatával egyhangúlag elfogadta, a PK- 142 sz. közhasznúsági melléklettel együtt !