2022-es évi beszámoló

Adószám:        18392607-1-04                                    Bírósági nytsz:2646/2007

Stat. számjel: 18392607-9133-529-04

Cégjegyzék szám: 04020002646

 

 

 

 

                „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

 

 

  1. évi

 

 

                                  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA    

 

 

Az egyesület tagsága 2022-ben is folyamatosan végezte az alapszabályában meghatározott feladatokat. A munkákat az állatok és a természetvédelme érdekében, jogszabályok előírásainak megfelelően a lakossági elvárásokhoz igazodva folytatta.

 

Tevékenységünkkel többnyire helyettesítettük az Önkormányzatot a rájuk háruló közfeladataik ellátásában.  Ez konkrétan a város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten esetenként betegen kóborló, vagy utjainkon baleset áldozataivá vált kutyák, macskák begyűjtését, ellátását, gondozását és róluk való további gondoskodást jelentette!

 

Az azonnali ellátásokon túl, utógondozásukat folyamatosan biztosítottuk és megkíséreltük számukra a megfelelő gazdát felkutatni.

 

Lehetőség esetén propaganda tevékenységgel is próbáltuk elősegíteni a környezet megóvását és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

 

Részt vettünk a Madzagfalvi családi napokon, 2022. 08. 19 – 21- ig, decemberben pedig 3 napos Adventi vásáron voltak kint aktivistáink.

Monostori Piroska pedig iskolások számára tartott állatvédelmi előadásokat több alkalommal is.

 

Folyamatos kapcsolatban álltunk a lakossággal elkóborolt állataik felkutatása és visszajuttatása érdekében.

 

Ennek során segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is.

 

A gyepmesteri telepen elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tag átlagosan, összesen napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett. Ez éves szinten továbbra is megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

 

A 2022-es évet a már gondozásban lévő 47 kutyával és 6 cicával kezdtük el. Az év során további 270 kutya került be, ezen felül 69- közterületen kóborlót fogtunk be, de a chippnek köszönhetően rövid időn belül visszajuttattuk gazdáiknak!

Évközben 150 kutyát sikerült örökbe adnunk.

26 kutyának napokon belül lett meg a gazdája, bennük nem volt azonosító, 12 kutyát pedig a fajtamentők vettek át.

 

Betegségük vagy sérüléseik miatt 70- et kellett elaltattatni, 7- pedig elpusztult. Ebben az évben a parvo vírus miatt sok gyógyítani próbált fiatal kutyát vesztettünk el.

 

Örökbeadása előtt 125 db. (59 nőstény, 66kan) kutya lett ivartalanítva,

az év végén 51 db. maradt gondozásban.

 

Az év során rászorultság esetén néhány esetben házaknál lévő nőstény kutyák ivartalanítását is felvállalta az egyesület, ahonnan nemkívánt szaporulatot kellett elvinni.

 

Az előző évből maradt 6 cicához további 49 db. került be az év során, közülük 25- db. (24 nőstény és 1 hím) ivartalaníttatva lett, 19- t már így sikerült örökbe adni!

Állapota miatt 29- et el kellett altatni, többüket elütötték.

 

Az év végén 7 db. cica maradt az egyesület gondozásban.

 

Az év folyamán összességében: 386 kutyának, 55 cicának a sorsával foglalkoztuk, 2 db. sünt és 3 madarat mentettük meg.

 

 

 

2022- ben stagnált a személyes találkozások száma az érdeklődő vagy érintett személyekkel, de így is 870 személlyel kerültünk kapcsolatba valamilyen konkrét ügy vagy kérdés kapcsán.

 

Folyamatos elérhetőséget biztosítottak telefonon és az interneten keresztül.

Segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulóknak elkóborolt állataik felkutatásában és visszajuttatásában. Az örökbefogadást a kiválasztáson túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint csippezéssel és ivartalanítással is támogattuk!

 

E feladatok elvégzése elsősorban az egyesület tagjainak és támogatóinak köszönhető! Eredményeink elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, hiszen továbbra is mindenben az egyesület segítségre voltak.

 

A 2022- es évet 34 fő taggal kezdte és zárta egyesületünk.

 

Az év során önkéntes munkaszerződéssel 2 fő volt foglalkoztatva,

fejenként 30 napon át, napi 6 órában.

 

 

Bevételek  2022- ben:              

                                  

Tagdíjak:                                                                                          330.000.Ft.                            Adó 1%- a:                                                                                   3.547.819.Ft.                                                                            Magánszemélyektől kapott támogatás:                               10.923.478.Ft.

Egyéb szervezettől kapott támogatás:                                   4.328.480.Ft.

Elkülönített alaptól kapott juttatás:                                           150.000.Ft.

Kamatok:                                                                                                 161.Ft.                       Összes bevétel:                                                                         19.279.938Ft.

 

 

Kiadások, az elfogadott költségvetés szerint, főként működési költségek biztosítására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy észlelt állatok befogására, ellátására és róluk való gondoskodásra.

 

Folyamatos etetésekre, orvosi ellátásokra, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére és ezt elősegítő szállításokra!

 

 

 

Kiadások költség nemenként:

 

  

Anyagköltség:                                                                              9.966.381.Ft.

Igénybevett szolgáltatások értéke:                                          3.975.293.Ft.

Egyéb szolgáltatások értéke:                                                          51.766.Ft.

Értékcsökkenési leírás:                                                                  332.049.Ft.

Egyéb kiadások:                                                                                42.628.Ft.

                                                                                 Kiadások összesen:                                                                  14.368.117.Ft. 

 

 

A bevételek és kiadások részleteit e beszámoló mellékletét képező főkönyvi kivonat tartalmazza.

 

 

Az adományok felhasználása során minden esetben az adományozó akarata szerint jártunk el.

 

Egyesületünk a 2022- es évet 8.098.951 Ft. pénzeszközzel zárta!

 

Ingatlan tulajdonának (egyéb építmények) könyvszerinti értéke:

1.842.057 Ft.

 

Műszaki gépek, berendezések, járművek könyvszerinti értéke: 62.384 Ft

Egyesület tulajdonában volt az év során egy VW Caddy és egy FIAT Doblo típusú kis tehergépkocsi melyeknek az év végégi könyvelési értéke: 0 Ft.

 

 

Az egyesület elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésének, hogy a 2022-es évi beszámolóját 10.004 eFt mérleg főösszeggel és

4.912 eFt tárgyévi eredménnyel fogadja el.

 

 

   A 2023. 05. 17- én tartott közgyűlés óta az elnökség kétszer tartott elnökségi ülést, 2022 .06. 15- én és 12. 20- án. Ezeken aktuális kérdéseket és feladatokat tárgyaltak meg.

 

 

 

B é k é s,  2 0 2 3 .  május  22.

 

 

 

Az elnökség nevében:

 

 

Kocsor Gáborné

Elnök

 

 

 

Az egyesület közgyűlése az egyszerűsített éves beszámolót mellékleteivel együtt, az 1/2023 (V. 22.) sz. Közgyűlési határozatával, egyhangúlag elfogadta.