2012-es évi beszámoló

„ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

5630 Békés, Hőzső u. 4sz.


2012. évi

 

 

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Egyesületünk 2012- ben is alapszabályában rögzítetteknek megfelelően napi rendszerességgel végezte, önként vállalt feladatait az állatok, a természetvédelme és a lakosság érdekében. Tevékenységével segítette, esetenként helyettesítette az önkormányzatra háruló közfeladatok ellátását. A város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten vagy betegen kóborló, néha utjainkon balesetet szenvedett kutyák, macskák begyűjtésével. Szükségszerinti ellátásukkal és utógondozásukkal, részükre gazda keresés biztosításával. Bizonyos esetekben – tudomásszerzést követően –gondoskodott, rászoruló védett madarak megmentéséről is.

Tagjaink, de főként aktivistáink által folyamatos propaganda tevékenységet is végeztünk a környezet megóvása és a felelős állattartó szemlélet kialakítása és elterjesztése érdekében. Részt vettünk városunk kulturális és hagyományőrző rendezvényein, figyelem orientáló programokkal és az örökbefogadást elősegítő bemutatók tartásával. Előadásokat, fakultatív programokat szerveztünk és tartottunk óvodásaink és iskolásaink részére, a természet és állatvédelem fontosságát és szükségességét hangsúlyozva. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében. Ebben segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is. Ezek mellett hirdetőtáblát is működtettünk a Piac téren.

A gyepmesteri telepen és ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tagunk átlagosan napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett és végez jelenleg is. Ez éves szinten 3800– 4000 munkaóra a konkrét feladatok ellátása érdekében.

2012-ben egyesületünk konkrétan, az önkormányzattal együttműködve, 383 db. közterületen befogott kutyának, 32 macskának és 2db védett madárnak a sorsával foglalkozott.

247 db. kutyának sikerült újgazdát találnunk, ebből 207- nek külföldön, 40- nek helyben. 12 db-t juttattunk vissza eredeti gazdájához, 26 db-t pedig fajtamentőknél sikerült elhelyeznünk.

28 kutyát a kellő gondoskodás ellenére sem tudtunk megmenteni.

Az év végén a gyepmesteri telepen 51, ideiglenes befogadóinknál pedig 19 db kutyáról gondoskodtunk tovább. A 2 betegen illetve sérülten befogott védett madarat, pedig a Körös-Maros Nemzeti Parknak adtuk át.

Helyi általános iskolákban nyolc alkalommal tartott előadást aktivistánk természet és környezetvédelem, valamint felelős állattartás témakörökben.

A Madzagfalvi Napokon, 3 napon keresztül, napi 8 órában felvilágosító propaganda tevékenységet folytattak aktivistáink – egyesületünk tevékenységének bemutatásával – a felelős állattartás igényének szükségességéről.

Az Állatok Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk általános iskolások számára, munkáikat díjaztuk, az elkészült rajzok 1 hónapig voltak kiállítva a Kecskeméti Sándor Kulturális Központ Kupola- termében.

A kiállítást elismerő szavakkal, Izsó Gábor Polgármester nyitotta meg.

Propagandánkkal az év során 1.190 főt tudtunk valamilyen aktív magatartásra ösztönözni, az állat- és természetvédelem ügyének előmozdítása érdekében.

Ezen kívül folyamatosan igyekeztünk a lakosság informatív szükségleteinek kielégítésére és indokolt esetekben konkrét segítség nyújtására, mint például megtalált vagy általuk örökbefogadott állataik hazaszállítására, méltányos estekben orvosi ellátásuk biztosítására.

Utólag már elmondhatjuk, hogy a 2012- es év az eddigi legnehezebb év volt egyesületünk életében. Ami vélhetően a válság következménye is, de ebben szerepet játszhatott, az – általunk is szükségesnek tartott – állattartási körülményeket szigorító jogszabályok életbelépése és a kutyák csippel való ellátásának kötelezettsége is!

Helyi vonatkozásban jóval átlag felettinek mondható – havi 500 illtve 1000 forintos szabadon választható –alternatív tagdíja egyesületünknek, néhány tagunk lemorzsolódásához vezethetett.

A 2012- es évet 51 fő taggal kezdtük és 38 fő taggal fejeztük be. Tizenöten távoztak egyesületünkből, míg ketten csatlakoztak hozzánk. Anyagi helyzetünk költségvetésünknek és bevételeinkkel összhangban lévő kiadásainknak köszönhetően stabil volt! Ebben kimagasló szerepet töltött be, egyesületünk, figyelemre és köszönetre méltó társadalmi támogatottsága!

Bevételeink a következő képen alakultak:

2011 évről maradvány 737.444Ft. volt, melyből 338.200Ft. főcélkitűzés szerinti, elkülönített összegként szerepelt.

Tagdíj bevétel: 320.500 Ft

Pénzadományok: 605.350 Ft

Hely önkormányzattól,

pályázat útján : 40.000 Ft

NEA- tól pályázatt által: 300.000 Ft

Adó 1 %- a : + 2.394.102 Ft

Banktól kapott kamat 387 Ft

3.660.339 Ft

Kiadásaink, a taggyűlés által elfogadott költségvetésünk szerint, főként működési költségeink finanszírozására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy általunk észlelt állatok befogására, orvoshoz vagy tovább tartási helyükre szállítására. Folyamatos ellátásukra, etetésükre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat szolgáló és elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére kerültek felhasználásra. Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyáink Bécsig történő kiszállítása is, amit minden esetben tagunk által vezetett, de egyesületünk költségére tankolt, bérelt gépkocsival tudtunk megoldani. Az adományok esetében kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártunk el.

Kiadásaink részletesebben:

Állateledel beszerzésére : 777.367 Ft

Gyógyszerekre és gyógyászati

eszközök beszerzésére : 53.425 Ft

Állatorvosi költségekre,

(gyógyítás, csippek, okmányok) : 942.100 Ft

Elhelyezést biztosító eszközök,

anyagok vásárlására,karbantatására 60.868 Ft

Saját járművünk fent tartására,

javíttatás, vizsgáztatás, tankolás : 650.540 Ft

Szállító jármű bérlése, tankolására,

útdíjakra : 274.875 Ft

Városi rendezvényeink biztosítására,

kisebb beszerzésekre : 60.252 Ft

Egyéb kiadások: 18.758 Ft

Pénzügyi kiadások összesen: 2 838.185 Ft

Elszámolt értékcsökkenés (gk) 106.200 Ft

A 3/2012 (IV. 13.) sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően éves tagdíjbevételünk 10%- át: 32.050Ft.-t, elkülönítettünk, főcélkitűzésünk szerinti majdani állatmenhely létrehozásának elősegítése érdekében, önrész képzése céljából.

Így erre a célra 2012. december 31- én 370.250 Ft. állt rendelkezésre.

Egyesületünk a 2012-es évet összesen: 1.578.830Ft. pénzeszközzel zárta, melyben benne van az elkülönített összeg is! ( Ez a dec. havi záró banki számlán lévő 1.366.896 + 211.934 Pénztárnapló szerinti záró összege)

2012. december 31.-én egyesületünk tulajdonában volt még egy Peugeot tipusú kisteherautó, melynek nyilvántartási értéke ebben az időpontban 345 eFt. volt.

Egyesületünk elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésének, hogy a 2012- es évi beszámolóját 1904 eFt. saját tőkével és 716 eFt. tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá, melyből az ide vonatkozó közgyűlési határozat értelmében az éves tagdíj 10%- át, azaz 32 eFt.- t főcélkitűzésének megvalósítása érdekében tőketartalékba helyezzen.

Utolsó közgyűlésünk óta az elnökség három alkalommal ülésezett.

2012. május 18-án, 13 fő tag kilépését fogadta el, saját kérésük alapján.

Míg 1 fő tagfelvételéről döntött, a 4/2012(V.18.) számú Elnökségi határozatával.

2012. június 29-én, az aktuális teendők megbeszélésén túl, saját kérésükre 2 fő tag kilépését fogadta el és 1 fő tagfelvételéről döntött, az 5/2012(VI. 29.) számú Elnökségi határozatával.

2012. december 21-én, a 2012- es évi elvégzett feladatok megbeszélése és értékelése, valamint a további teendők meghatározása történt meg.

1/2013 (V. 06.) sz. Közgyűlési határozattal egyhangúlag elfogadva, a PK-142 sz. közhasznúsági melléklettel együtt 2013.05.06.-án megtartott közgyűlésen!


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.