2020 as év beszámoló

 

Adószám:        18392607-1-04                                    Bírósági nytsz:2646/2007

Stat. számjel: 18392607-9133-529-04

Cégjegyzék szám: 04020002646

 „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

 

 

  1. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Tagságunk 2020-ban folyamatosan látta el az egyesület alapszabályában rögzített feladatokat. Munkánkat az állatok és a természetvédelme érdekében, jogszabályok előírásainak megfelelően, lakossági elvárásokhoz is igazodva folytattuk.

Tevékenységünkkel többnyire helyettesítettük az Önkormányzatot a rájuk háruló közfeladataik ellátásában.  A város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten esetenként betegen kóborló, vagy útjainkon balesetet áldozataivá vált kutyák, macskák begyűjtésével, ellátásával és gondozásával.      Az azonnali ellátásaikon túl, utógondozásukat folyamatosan biztosítottuk és próbáltunk számukra a megfelelő gazda felkutatását. Az egyesület tagjai amikor lehetőségük adódott propaganda tevékenységgel is próbálták elősegíteni a környezet megóvását és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

Részt vettünk a Madzagfalvi családi napokon, 2020. 09. 10 és 11.- én, de ebben az évben a pandémia miatt elmaradtak az óvodai és iskolai előadásaink.

Folyamatos kapcsolatban álltunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében is.

Ennek során segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet.

A gyepmesteri telepen és az ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tag átlagosan, összesen napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett. Ez éves szinten továbbra is megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

Az 2020-as évet a már gondozásában lévő 49 kutyával és 6 cicával kezdtük el. Az év során további 322 kutya került be hozzánk, ezen felül 49- közterületen kóborlót fogtunk be, de ezeket a bennük lévő chipnek köszönhetően rövid időn belül vissza juttattuk gazdáiknak!

Ezek nem kerültek be a telepre. Év közben 251 kutyát sikerült örökbe adnunk. Továbbra is jellemző, hogy többségüknek Németországban találtunk gazdát.

15 kutyának napokon belül lett meg a gazdája, bennük nem volt azonosító, 15 kutyát pedig a fajtamentők vettek át tőlünk.

Betegségük vagy sérüléseik miatt 24- et kellett elaltattatni, 21- pedig elpusztult.

Örökbeadása előtt 146 db. (72 nőstény, 74 kan) kutyát ivartalaníttattunk,az év végén 45 db. maradt gondozásunkban.

Az előző évből ránk maradt 6 cicához további 59 db. került be hozzánk az év során. közülük 38- t sikerült örökbe adni, közülük 25- t (16 nőstény, 9 kan) ivartalanítva!

Állapota miatt állatorvosi javaslatra 20- at el kellett altatni, 1 pedig elpusztult. Az évet 6 db. gondozásunkban maradt cicával zártuk.

Az év folyamán összességében: 420 kutyának és 65 cicának a sorsával foglalkoznunk és 6 db. sünt mentettünk.

2020- ban kevesebb volt a személyes találkozások száma a járvány miatt, az érdeklődő vagy érintett személyekkel, de így is 840 személlyel kerültünk kapcsolatba valamilyen konkrét ügy vagy kérdés kapcsán.

Folyamatosan elérhetőek voltunk telefonon és az interneten keresztül.

Segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulók elkóborolt állatainak felkutatásában és visszajuttatásában. Az örökbefogadást a kiválasztáson túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint csippezéssel és ivartalanítással is támogattuk!

Az ismertetett feladatok elvégzésére elsősorban tagjainknak és támogatóinknak köszönhetően nyílt lehetőségünk. Eredményeink elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, hiszen továbbra is mindenben segítségünkre voltak.

A 2020- es évet 38 fő taggal kezdtük el, évközben 3 fő kilépett, így az évet 35 fő taglétszámmal zártuk.

Az év során önkéntes munkaszerződéssel: 4 főt foglalkoztattunk.

Fejenként 30 napon át, napi 6 órában. Egy fő pedig közösségi szolgálatot látott el.

Bevételeink  2020- ban:              

                                  

Tagdíjak:                                                                                       371.500.Ft.                            Adó 1%- a:                                                                                 3.511.417.Ft.                                                                                                                     Magánszemélyektől kapott támogatás:                              2.888.341.Ft.

Cégektől kapott támogatás:                                                  4.406.538.Ft.

Kamatok:                                                                                              339.Ft.                       Összes bevétel:                                                                      11.178.135.Ft.

 

 Kiadásaink, elfogadott költségvetésünk szerint, főként működési költségek finanszírozására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy általunk észlelt állatok befogására, ellátására és róluk való gondoskodásra.

Folyamatos etetésükre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére.

Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyáink  elszállítása is, amit minden esetben tagunk által vezetett, de egyesületünk költségére tankolt, saját gépkocsival tudtunk megoldani.

Kiadásaink költség nemenként:

 

Anyagköltség:                                                                             7.929.401.Ft.

Igénybevett szolgáltatások értéke:                                         3.216.515.Ft.

Egyéb szolgáltatások értéke:                                                       164.385.Ft.

                                                                                 Kiadások összesen:                                                                  11.310.301.Ft.

 

 

A bevételek és kiadások részleteit e beszámoló mellékletét képező:

 

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

( PK-642 )

 

ÉS A RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT tartalmazza.

 

 

Az adományok felhasználása során minden esetben, kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártunk el.

 

Egyesületünk a 2020- as évet 4.657.918.Ft. pénzeszközzel zárta, melyben benne van a számlánkon lévő 3.699.703.Ft. és az elkülönített számlán elhelyezett összeg 621.850.Ft. és a pénztárban lévő 336.365.Ft. is.

 

Egyesületünk tulajdonában volt az év során egy VW Caddy és egy FIAT Doblo típusú kis tehergépkocsi, melyeknek az év végégi könyvelési értéke: 410.000.Ft.

 

 

Egyesületünk elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésnek, hogy a 2020-as évi beszámolóját 5.068.000.Ft. mérleg főösszeggel és

-456.000.Ft. tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá.

 

   A 2020. 05. 22- én tartott közgyűlésünk óta az elnökség kétszer tartott  elnökségi ülést, 2020 .06. 15- én 2 fő tag, 2020. 12. 21- én további 1 fő tagunk kilépését vette tudomásul és áttekintették az aktuális kérdéseket és feladatokat.

 

 

 

B é k é s,  2 0 2 1 .  május  27.

 

 

 

Az elnökség nevében:

 

 

Kocsor Gáborné

Elnök

 

 

 

Az egyesület közgyűlése az egyszerűsített éves beszámolót mellékleteivel együtt, az 1/2021 (V. 27.) sz. Közgyűlési határozatával, egyhangúlag elfogadta.