2021. beszámoló

Adószám:        18392607-1-04                                    Bírósági nytsz:2646/2007

Stat. számjel: 18392607-9133-529-04

Cégjegyzék szám: 04020002646

 

 

 

 

                „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

 

 

  1. évi

 

 

                                  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA    

 

 

Az egyesület tagsága 2021-ben folyamatosan végezte az alapszabályában meghatározott feladatokat. A munkákat az állatok és a természetvédelme érdekében, jogszabályok előírásainak megfelelően és a lakossági elvárásokhoz igazodva folytatta.

 

Tevékenységükkel többnyire helyettesítették az Önkormányzatot a rájuk háruló közfeladataik ellátásában.  A város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten esetenként betegen kóborló, vagy utjainkon balesetet áldozataivá vált kutyák, macskák begyűjtésével, ellátásával és gondozásával.

 

Az azonnali ellátásaikon túl, utógondozásukat folyamatosan biztosították és próbáltak számukra a megfelelő gazdát keresni.

 

Lehetőség esetén propaganda tevékenységgel is kívánták elősegíteni a környezet megóvását és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

 

Részt vettek a Madzagfalvi családi napokon, 2021. 08. 19  – 22- ig, de ebben az évben a pandémia miatt elmaradtak az óvodai és iskolai rendezvények.

 

Folyamatos kapcsolatban álltak a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt állataik felkutatása és visszajuttatása érdekében is.

 

Ennek során segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is.

 

A gyepmesteri telepen elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tag átlagosan, összesen napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett. Ez éves szinten továbbra is megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

 

Az 2021-es évet a már gondozásban lévő 45 kutyával és 6 cicával kezdték el. Az év során további 235 kutya került be, ezen felül 58- közterületen kóborlót fogtak be, a chippel rendelkezőket rövid időn belül visszajuttatták gazdáiknak!

Évközben 142 kutyát sikerült örökbe adnunk. Továbbra is jellemző, hogy többségüknek Németországban találtunk gazdát.

18 kutyának napokon belül lett meg a gazdája, bennük nem volt azonosító, 23 kutyát pedig a fajtamentők vettek át.

 

Betegségük vagy sérüléseik miatt 33- at kellett elaltattatni, 17- pedig elpusztult.

 

Örökbeadása előtt 130 db. (65 nőstény, 65kan) kutya lett ivartalanítva,

az év végén 47 db. maradt gondozásban.

 

Ebben az évben már rászorultság esetén néhány esetben házaknál lévő nőstény kutyák ivartalanítását is felvállalta az egyesület, ahonnan nemkívánt szaporulatot kellett elvinni.

 

Az előző évből maradt 6 cicához további 53 db. került be az év során, közülük 36- db. ivartalaníttatva lett, 31- t már így sikerült örökbe adni!

Állapota miatt 19- et el kellett altatni, 2 elpusztult 1- nek pedig meglett a gazdája.

 

Az év végén 6 db. cica maradt az egyesület gondozásban.

 

Az év folyamán összességében: 338 kutyának, 59 cicának a sorsával foglalkoztak és 4 db. sünt, egy őzikét és 3 madarat mentettek meg.

 

 

 

2021- ben kevesebb volt a személyes találkozások száma a járvány miatt, az érdeklődő vagy érintett személyekkel, de így is 870 személlyel kerültek kapcsolatba valamilyen konkrét ügy vagy kérdés kapcsán.

 

Folyamatos elérhetőséget biztosítottak telefonon és az interneten keresztül.

Segítséget nyújtottak a hozzájuk fordulóknak elkóborolt állataik felkutatásában és visszajuttatásában. Az örökbefogadást a kiválasztáson túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint csippezéssel és ivartalanítással is támogatták!

 

Az ismertetett feladatok elvégzésére elsősorban az egyesület tagjainak és támogatóinak köszönhetően nyílt lehetőség. Eredmények elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, hiszen továbbra is mindenben az egyesület segítségre voltak.

 

A 2021- es évet 35 fő taggal kezdte az egyesület, évközben 1 fő kilépett, így az évet 34 fő taglétszámmal zárta.

 

Az év során önkéntes munkaszerződéssel 2 fő volt foglalkoztatva,

fejenként 30 napon át, napi 6 órában. Két fő pedig közösségi szolgálatot látott el.

 

 

Bevételek  2021- ben:               

                                  

Tagdíjak:                                                                                        341.000.Ft.                            Adó 1%- a:                                                                                 3.296.118.Ft.

Önkormányzattól kapott támogatás:                                         70.000.Ft.                                                                        Magánszemélyektől kapott támogatás:                               4.318.822.Ft.

Cégektől kapott támogatás:                                                   5.857.280.Ft.

Kamatok:                                                                                               311.Ft.                       Összes bevétel:                                                                      13.883.531.Ft.

 

 

Kiadások, az elfogadott költségvetés szerint, főként működési költségek biztosítására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy észlelt állatok befogására, ellátására és róluk való gondoskodásra.

 

Folyamatos etetésekre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére.

 

Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyák átadó pontig ( Kecskemétig, Nyíregyházáig ) történő elszállítása is, amit minden esetben egyesületi tag által vezetett, egyesület költségére tankolt, saját gépkocsival tudták megoldani.

 

 

Kiadások költség nemenként:

 

  

Anyagköltség:                                                                              9.783.371.Ft.

Igénybevett szolgáltatások értéke:                                          3.679.123.Ft.

Egyéb szolgáltatások értéke:                                                        153.975.Ft.

                                                                                 Kiadások összesen:                                                                  13.616.469.Ft. 

 

 

A bevételek és kiadások részleteit e beszámoló mellékletét képező:

 

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

( PK-742 )

 

ÉS A RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT tartalmazza.

 

 

Az adományok felhasználása során minden esetben, kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártak el.

 

Az egyesület a 2021- es évet 3.019.980.Ft. pénzeszközzel zárta!

 

Ingatlan tulajdonának (egyéb építmények) könyvszerinti értéke: 1.899.207.Ft.

 

Egyesület tulajdonában volt az év során egy VW Caddy és egy FIAT Doblo típusú kis tehergépkocsi, melyeknek az év végégi könyvelési értéke: 172.384.Ft.

 

 

Az egyesület elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésének, hogy a 2021-es évi beszámolóját 5.092.000.Ft. mérleg főösszeggel és

24.000.Ft. tárgyévi eredménnyel fogadja el.

 

 

   A 2021. 05. 27- én tartott közgyűlés óta az elnökség kétszer tartott elnökségi ülést, 2021 .06. 15- én, 1 fő tag kilépését fogadta el, 2020. 12. 13-  aktuális kérdéseket és feladatokat tárgyalt.

 

 

 

B é k é s,  2 0 2 2 .  május  17.

 

 

 

Az elnökség nevében:

 

 

Kocsor Gáborné

Elnök

 

 

 

Az egyesület közgyűlése az egyszerűsített éves beszámolót mellékleteivel együtt, az 1/2022 (V. 17.) sz. Közgyűlési határozatával, egyhangúlag elfogadta.