2015.évi beszámoló

Adószám:        18392607-1-04                                    Bírósági nytsz:2646/2007

Stat. számjel: 18392607-9133-529-04

    „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

                                              5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

      EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA    (2015.évi)

 

Egyesületünk aktivistái 2015-ben is az év minden napján, napi rendszerességgel végezték az egyesület alapszabályában megfogalmazott feladatokat. Munkájukat az állatok és a természetvédelme érdekében, lakossági igények kielégítésére figyelemmel folytatták.

Tevékenységükkel segítve, esetenként helyettesítve az önkormányzatra háruló közfeladatok ellátását. Konkrétan a város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten néha betegen kóborló, vagy útjainkon balesetet szenvedett kutyák, macskák begyűjtésével. Szükség szerinti ellátásukkal, utógondozásukkal és részükre gazda keresés biztosításával.

Tudomásszerzést követően segítséget nyújtottunk védett madarak megmentésével kapcsolatos esetekben és egy elszökött házinyulat is befogtunk, majd gazdához juttattuk.

Tagjaink, amikor módjuk volt rá propaganda tevékenységgel próbálták elősegíteni a környezet megóvását és a felelős állattartó szemlélet kialakítását.

Részt vettünk városunk kulturális és hagyományőrző rendezvényein, orientáló programokkal és az örökbefogadást elősegítő bemutatók tartásával.

Előadásokat, fakultatív programokat szerveztünk és tartottunk óvodásaink és iskolásaink részére, a természet és állatvédelem fontosságát és szükségességét hangsúlyozva.

Folyamatos kapcsolatot tartottunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében. Ebben segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is. Ezek mellett hirdetőtáblát is működtettünk a Piac téren.

A gyepmesteri telepen és ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tagunk átlagosan napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett és végez jelenleg is. Ez éves szinten továbbra is megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátása érdekében.

 

A 2015-ös évet a már egyesületünk gondozásában lévő 40 kutyával kezdtük el, amely az év során további 337-el növekedett. Cicánk 1 volt az év kezdetén, de 27 került még a telepre az év során.

Egyesületünk így 2015-ben az önkormányzattal együttműködve, 377 gyepmesteri telepre bekerült kutyának, 28 cicának a sorsával foglalkozott.

Befogtunk egy közterületen talált házinyulat, melynek gazdát találtunk és még segítséget nyújtottunk 5 esetben madarak mentésében.

Örökbeadott kutyák száma: 211, fajtamentőknek átadott: 56.

Eredeti gazdájához visszajuttattunk: 35 kutyát. Megszökött a telepről: 1 kutyánk, ami nem is került elő.

Betegségben elhunyt illetve elaltatott kutyák száma: 26.

A 28 cicából sikerült örökbe adni: 17-et, betegségben elhunyt vagy betegsége miatt el kellett altatni: 11-et.

Az év végén 48 kutya maradt egyesületünk gondozásában.

Továbbra is részt vettünk a városi rendezvényeken, (Madzagfalvi napok, Tökmulatság, Gyermeknap) felvilágosító anyagokat osztogattunk a felelős állattartó szemlélet terjesztése céljából, hangsúlyozva az ivartalanítás fontosságát, szükségességét. Az év során 1.300 személlyel kerültünk kapcsolatba valamilyen általunk képviselt konkrét ügy vagy kérdés vonatkozásában.

Folyamatosan rendelkezésre álltunk telefonon és honlapunkon a lakosság informatív igényeinek kielégítésére, feladatkörünkhöz kapcsolódó kérdésekben. Segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulóknak elkóborolt állataik felkutatásában, visszajuttatásában, örökbefogadás esetén a kiválasztást szakmai segítségen túl veszettség elleni védőoltás biztosításával lehetőség szerint csippezés és ivartalanítás elvégzésével is támogattuk.

A felsorolt tevékenységek elvégzésére elsősorban tagjainknak és támogatóinknak köszönhetően nyílt lehetőségünk. Eredményeink elérésében igen jelentős szerepe van a helyi Önkormányzatnak, szinte mindenben segítségünkre voltak.

A 2015- ös évet 37 fő taggal kezdtük el, évközben 3 fő kilépett így az évet már 34 fős taglétszámmal zártuk.

Az év során önkéntes munkaszerződéssel 1 főt foglalkoztattunk 2015.05.08  – 2015.07.17-ig.

Önkéntes közösségi szolgálati munkát 4 fő diák végzett.

   Bevételeink alakulása:                                                     

2014 évről maradvány pénzeszköz:                          1.593.207Ft.

Ebből, elkülönítve (főcélkitűzés szerinti)                  413.577 Ft.

Tagdíj bevétel:                                                                365.000 Ft.

Pénzadományok:                                                            415.680 Ft.

Helyi Önkormányzattól:                                                145.000 Ft.

SZJA 1% Támogatás:                                                   1.462.969 Ft.

Pénzintézettől kapott kamat:                                            1.818 Ft.

Összesen:                                                                      2.390.467 Ft.

 

 

Kiadásaink, a taggyűlés által elfogadott költségvetésünk szerint, főként működési költségeink finanszírozására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy általunk észlelt állatok befogására, orvoshoz vagy tovább tartási helyükre szállítására. Folyamatos ellátásukra, etetésükre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat szolgáló és elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére lettek felhasználva.

Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyáink Bécsig történő kiszállítása is, amit minden esetben tagunk által vezetett, de egyesületünk költségére tankolt, bérelt gépkocsival tudtunk megoldani.

Az adományok felhasználása során minden esetben, kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártunk el.

    Kiadásaink részletesebben:

 Állateledel beszerzésére:                                                  524.369 Ft.

Gyógyszerekre:                                                                     19.545 Ft.

Állatorvosi költségekre:                                                     435.560 Ft.

Kennelekhez, elhelyezési helyekhez anyagok :             195.275 Ft.

Saját gépkocsi fenntartására, tankolásra:                      604.168 Ft.

Szállítójármű bérlésére, tankolására, útdíjakra:             60.720 Ft.

Rendezvényekre, kisebb beszerzésekre:                          18.142 Ft.

Bankköltségekre:                                                                  24.155 Ft.

Egyéb kiadások (tisztító, fert. szerek, karbantartás):   126.965 Ft.

Összesen:                                                                          2.008.899 Ft.      

 

 Elszámolt értékcsökkenés gépkocsink után:                   106.200 Ft.

      Egyesületünk a 2015-es évet összesen: 1.954. 775 Ft pénzeszközzel zárta, melyben benne van az elkülönített összeg is!

 

 

Bankszámlán:                                                                  1. 320. 673 Ft.

Lekötött betétszámlán:                                                      443. 577 Ft.

Pénztárban:                                                                          190 .525 Ft.

 

december 31.-én egyesületünk tulajdonában volt még egy Peugeot típusú kisteherautó, melynek nyilvántartási értéke ebben az időpontban 26.000 Ft. volt.